• Page contrast

                                                                            logo projekty

W czasie praktyk nauczyliśmy się dużo nowych rzeczy. Zdobyliśmy nowe umiejętności i nowe pozytywne doświadczenia nie tylko w pracy, ale w poznawaniu nowej dla nas kultury, tradycji i obcego języka. Dzięki zagranicznym podróżom mogliśmy wykorzystać swe umiejętności językowe w praktyce, dzięki czemu uwierzyliśmy we własne możliwości. Przykro było żegnać się z poznanymi osobami w pracy, gdyż zdążyliśmy się z nimi zaprzyjaźnić – tymi słowami  Uczestnicy z Hufca Pracy w Kaliszu podsumowali swój pobyt na praktykach w Niemczech.


Ewaluacja i upowszechnianie rezultatów działań jest obowiązkowym elementem mobilności europejskich. Spotkanie ewaluacyjne i upowszechniające rezultaty projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Praktyki zagraniczne – pierwszy krok w zawodowej Europie” odbyło się w Kaliszu 21 września br. Projekt został zrealizowany przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Erasmus+, w latach 2019-2022.

Do udziału w spotkaniu zaproszono zarówno beneficjentów, pracodawców, dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu przedstawicieli organizacji realizujących projekt z Polski i Niemiec, jak i trenerów oraz mentorów wspierających młodzież w realizacji działań projektowych. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, wymiana doświadczeń, wspólne szukanie rozwiązań i inspiracji do dalszego działania, a także budowanie otwartości i gotowości uczniów do udziału w mobilnościach i nowych formach kształcenia, w tym udział bezpośredni w mobilnościach międzynarodowych.

Iwona Matuszkiewicz – koordynator Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w WWK OHP oraz Ewa Kalińska – samodzielny specjalista ds. programów w CEiPM w Kaliszu, występując w roli prowadzących spotkanie, podziękowały wszystkim za duże zaangażowanie i nakład pracy w zrealizowanym projekcie, podsumowały wyniki raportów oraz efektywność wykonanych działań. Podczas prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z nowymi uwarunkowaniami rynku pracy dla młodych osób, Pani Iwona podkreśliła konieczność nadążania nad dynamicznymi zmianami społecznymi, gospodarczymi, i technologicznymi oraz zalety upowszechniania międzynarodowej współpracy.

Sukcesami i dobrymi wynikami warto się dzielić. Ma to duży wpływ na inne organizacje, na zwiększenie prestiżu organizacji realizującej projekt oraz na rozwój partnerów w projekcie.

Ewa Kalińska jako lokalny koordynator działań, dodała, że wśród głównych powodów udziału w praktykach, uczestnicy wymienili podwyższenie kompetencji zawodowych, możliwość mieszkania za granicą i poznania nowych osób, możliwość nauki/udoskonalenia znajomości języka obcego, rozwinięcie umiejętności osobistych, np. adaptacji w nowym środowisku, podniesienie swojej wartości na polskim i europejskim rynku pracy oraz możliwość poznania innych metod nauczania.

W trakcie spotkania zarówno uczestnicy jak i opiekunowie, pracodawcy oraz reprezentanci organizacji rzemieślniczych i związków cechowych, mogli wyrażać swoje opinie o zagranicznych mobilnościach edukacyjnych. Pracodawcy i pracownicy firm doceniali duże zaangażowanie uczniów w wykonywane czynności, zgodne z programem nauczania. Uczestnicy podkreślali, że pomimo początkowych obaw, finalnie cały pobyt w Niemczech był dla nich satysfakcjonującym doświadczeniem.

Podczas spotkania zaprezentowano film promocyjny, pokazujący przebieg działań, miejsca praktyk uczestników i doświadczenia realizatorów, wyniesione z projektu. Film zostanie także umieszczony na stronach internetowych Partnerów i w mediach społecznościowych .

Wymiana dobrych praktyk w tak licznym gronie realizatorów projektów z pewnością zaowocuje kolejnymi ciekawymi projektami europejskimi dla młodzieży, w tym przede wszystkim uczestników OHP.

P1046890
1 4
1 2
1 1

Tekst: Ewa Kalińska
Zdjęcia: Tomasz Chajduk