• Page contrast

Dobiegły końca planowane spotkania Komisji Rekrutacyjnej we Wrześni. Ostatnie z nich poświęcono podsumowaniu przeprowadzonej rekrutacji, która zakończyła się 100 % wykonaniem. Komisja ponownie przeanalizowała dokumentację, omówiła złożone dokumenty rekrutacyjne i zapoznała się z pracodawcami, którzy przyjęli młodzież na praktyczną naukę zawodu. Komendant Hufca Pracy zwróciła się z prośbą do wszystkich uczestników spotkania aby rozwijać współprace z partnerami zewnętrznymi poprzez stały kontakt i wymianę informacji. Podczas spotkania omówiono również kwestię przeprowadzanych indywidualnych spotkań uczestników z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy w nowym roku szkolnym.

Tekst: Grażyna Kozanecka
Zdjęcia: Alicja Kierzek