• Page contrast
Augustów: Wybory Rady Młodzieży

Uczestnicy Hufca Pracy w Augustowie wzięli udział w wyborach do Rady Młodzieży. Przeprowadzone zostało głosowanie podczas, którego powołana została Rada Młodzieży na rok szkolny 2022/2023.

Udział w Radzie Młodzieży jest dobrowolny, nowi uczestnicy zapoznali się z regulaminem obowiązującym w roku szkolnym 2022/2023. Głównym celem działalności jest zachęcenie młodzieży do podejmowania różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego oraz uczestników Hufca Pracy w Augustowie. Istotnym celem funkcjonowania Rady Młodzieży jest rozbudzenie wśród młodzieży postaw współodczuwania i wrażliwości, szczególnie wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez uczestnictwo w Radzie Młodzieży młodzi ludzie będą mogli rozwinąć umiejętności organizacyjne, a ponadto nauczą się współdziałania w grupie oraz nawiązywania prawidłowych relacji społecznych z ludźmi. Młodzi ludzie mają głowy pełne pomysłów i są pełni zapału do podejmowania nowych działań na rzecz innych.

Augustów: Wybory Rady Młodzieży 

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Romanowska – wychowawca Hufca Pracy w Augustowie