• Page contrast

Wielkopolska WK OHP przygotowując się do Ogólnopolskich Zawodów Lekkoatletycznych zorganizowała 8 września 2022 w Ostrzeszowie wojewódzkie eliminacje.

Głównym celem imprezy była popularyzacja kultury fizycznej w środowisku Ochotniczych Hufców Pracy Województwa Wielkopolskiego, integracja młodzieży różnych środowisk, ukazanie dorobku OHP i nawiązanie współpracy z jednostkami i organizacjami kultury fizycznej. Ważny cel stanowiła również prezentacja osiągnięć sportowych młodzieży oraz umożliwienie doświadczenia sukcesu i zasad pozytywnej konkurencji w duchu fair play.

Dzięki uprzejmości Pana Artura Derewieckiego Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji zawody przeprowadzono na Stadionie Lekkoatletycznym im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie w kategoriach dziewcząt i chłopców w następujących konkurencjach: 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów, skoku w dal z rozbiegu, skoku w dal z miejsca oraz rzucie piłką lekarską.

Uroczystego rozpoczęcia zmagań sportowych dokonał Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP Pan Zbigniew Hurny, który powitał wszystkich zgromadzonych i skierował do młodzieży słowa wsparcia i uznania jak również zachęcił do angażowania się we wszelkie przedsięwzięcia sportowe.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska, w skład której weszli pracownicy Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pan Sławomir Zaprzałka Koordynator Zespołu, Pani Magdalena Pruchnik specjalista ds. organizacji jednostek opiekuńczo-wychowawczych, Pan Bartosz Bogusz specjalista ds. kształcenia oraz kadra wychowawcza z jednostek subregionu kaliskiego.

Poszczególne konkurencje dostarczyły wielu emocji, szczególnie biegi krótkie, gdzie o zwycięstwach decydowały tysięczne sekundy oraz skok w dal gdzie centymetr zadecydował o zwycięstwie. Przyznano również kilka miejsc ex aequo z uwagi na osiągnięcie takich samych rezultatów.

Klasyfikację drużynową wygrała Młodzież z Hufca Pracy z Ostrowa Wielkopolskiego, drugie miejsce zajęła młodzież z HP w Ostrzeszowie, trzecie miejsce wywalczyła młodzież z HP w Krotoszynie natomiast czwarte miejsce uczestnicy HP w Kaliszu.

W poszczególnych konkurencjach w kategorii chłopców zwyciężyli:
na 100 metrów skoku w dal z rozbiegu Krystian Maciejczak z HP w Krotoszynie,
na 200 metrów Marceli Dryjański z HP w Ostrzeszowie,
na 400 metrów  i rzucie piłką lekarską Szymon Gibasiewicz z HP w Krotoszynie,
w skoku w dal z miejsca Hubert Zawiślański z HP w Ostrzeszowie.

W kategorii dziewcząt zwyciężyły:
na 100 metrów ex aequo Dominika Miterska z HP w Krotoszynie i Martyna Matuszak z HP w Ostrowie Wlkp.,
na 200 metrów Magdalena Gancatrek z HP w Kaliszu,
na 400 metrów  Nadia Łabuda z HP w Ostrzeszowie, w skoku w dal z rozbiegu Martyna Matuszak z HP w Ostrowie Wlkp.,
w skoku w dal z miejsca Nikola Kundys z HP w Ostrzeszowie,
w rzucie piłką lekarską Nikola Siwek z HP w Kaliszu.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali zaproszeni goście: Pan Lech Janicki - Starosta ostrzeszowski, Pan Zbigniew Hurny – Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu, Pan Artur Derewiecki – Prezes Spółki Zakładu Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie i zarazem Dyrektor Ośrodka Sportu, Pan Dariusz Grzesik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, Pan Ziemisław Szmaj – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, Pan Jacek Skórski – Radny Miasta i Gminy Ostrzeszów, Pan Marek Nalepa – Prezes LKS Orkan w Ostrzeszowie oraz Pan Antoni Winny – emerytowany trener LKS Orkan w Ostrzeszowie. Cztery najlepsze osoby będą reprezentować Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP na Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie, gdzie z tego miejsca życzymy im sportowej postawy i sukcesów.

Tekst: Daria Blewąska, Sławomir Zaprzałka
Zdjęcia: Marianna Duda