• Page contrast

Proces rekrutacji do Hufca Pracy 15-18 w Turku trwa nieustannie. Do jednostki zgłaszają się uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia oraz Szkolenia kursowego.

Kadra hufca poczyniła wiele starań promujących rekrutacje do Ochotniczych Hufców Pracy. Prowadzone były rozmowy, z pracodawcami zatrudniającymi uczestników, dotyczące wsparcia w zakresie rekrutacji na rok szkoleniowy 2022/2023. Nawiązano także współprace z nowymi zakładami pracy.

Materiały promocyjno-rekrutacyjne zostały dostarczone przez kadrę Hufca Pracy 15-18 w Turku do licznych instytucji powiatu tureckiego. Informacje dla młodzieży i ich rodziców o prowadzonym naborze na bieżąco zamieszczane są na portalu społecznościowym – Facebook.

Celem prowadzonych działań przez kadrę jednostki było dotarcie do jak największej liczby osób, które chciałyby skorzystać z oferty Hufca Pracy 15-18 w Turku. Mamy nadzieję, że poczynione starania zaowocują i młodzież chętnie skorzysta z oferty Ochotniczych Hufców Pracy.

Tekst: Ewa Jakubowska
Zdjęcia: Elżbieta Szczap