• Page contrast

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kole trwają konsultacje z kandydatami do Hufca Pracy 15-12 w Kole.
Koniec sierpnia to czas intensywnego naboru do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. W tym czasie odbywają się rozmowy z rodzicami i potencjalnymi uczestnikami. Wybór dalszej ścieżki edukacyjnej to ważny krok w życiu każdego młodego człowieka. Pomoc w wyborze szkoły i zawodu zapewniają konsultacje z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum w Kole.

Podczas spotkania dokonywana jest diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Przyszli uczestnicy mają okazję dowiedzieć się jakie zawody uznawane są za deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe na lokalnym rynku pracy. Zostaje również omówiona możliwość zatrudnienia w danym zawodzie po zakończeniu kształcenia. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kole z chęcią i zaangażowaniem udzielają wsparcia w zakresie rynku pracy osobom zainteresowanym.

Tekst: Daria Modelska
Zdjęcia: Anna Czerzewska