• Page contrast

Po raz kolejny kadra dołączyła do organizatorów przedsięwzięcia „Lato na Madalinie” gdzie jednostkę reprezentowały dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu oraz  pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy.

W ramach działań przedstawiono ofertę Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2022/2023, informowano o korzyściach płynących z bycia uczestnikiem OHP, możliwości skorzystania z bezpłatnych usług specjalistów takich jak: doradca zawodowy, pośrednik pracy i specjalista do spraw rozwoju zawodowego, możliwości udziału w bardzo atrakcyjnych szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje, pomocy w ułatwieniu młodzieży wkroczenia na rynek pracy.

Akcja promocyjno-rekrutacyjna była więc doskonałą możliwością dotarcia do młodzieży ze środowiska lokalnego, zostały rozdane materiały promocyjne oraz kolorowe gadżety promujące  Hufiec Pracy 15-25 w Poznaniu.

Tekst: Monika Wojtasik-Fabiszak
Zdjęcia: Agnieszka Kotewicz-Wojnowska