• Page contrast

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Toruniu zorganizowało spotkanie, na które zostali zaproszeni dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, instytucji zajmujących się niesieniem pomocy osobom potrzebującym.

5 sierpnia 2022 roku CEiPM gościło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. Spotkanie dotyczyło współpracy na rzecz młodzieży, która nieodpłatnie może skorzystać z wielu usług świadczonych przez OHP i jej jednostki organizacyjne. W związku z prowadzoną rekrutacją została przedstawiona przez kierownika Internatu OSiW w Toruniu oferta połączona z prezentacją warsztatu fryzjerskiego, siłowni i internatu dla młodzieży. Doradca zawodowy Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej w Toruniu wraz z pośrednikiem pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Toruniu przybliżyli działalność pracowników rozwoju zawodowego, podkreślając wspólny kierunek, jakim jest dobro i wykształcenie młodzieży, a w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że dzięki dalszemu współdziałaniu będzie możliwy rozwój usług proponowanych przez biorące udział w spotkaniu jednostki.

- Cykliczne spotkania w Ośrodkach Pomocy wraz z jednostkami podległymi zaowocują długofalową współpracą, co przekładać się będzie na wykształconą, wykwalifikowaną i przygotowaną na wejście na rynek pracy młodzież – zgodnie stwierdzili uczestnicy spotkania.

zdj_2.jpg

 

zdj_4.jpg

 

 

 

 

 

zdj_3.jpg