• Page contrast

Nowy rok szkolny niesie ze sobą nowe potrzeby rekrutacyjne. W związku z powyższym kadra Hufca Pracy 15 – 45 w Poznaniu wraz z pracownikami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Młodzieżowego Biura Pracy prowadzi intensywną kampanię promocyjną. Działania mają na celu zachęcenie młodych ludzi do rozpoczęcia przygody z OHP.

W ramach przedsięwzięcia odwiedzono Izbę Rzemieślniczą w Murowanej Goślinie, zaprzyjaźnionych pracodawców, pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych itp.

W tym roku po raz kolejny kadra dołączyła do organizatorów przedsięwzięcia „Lato na Madalinie”, gdzie jednostkę reprezentowały Komendant Hufca, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy.

W ramach wspólnych działań prowadzono:

- akcję promocyjno - rekrutacyjną jednostki polegającą na przedstawieniu aktualnej oferty edukacyjnej i wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy, informowano o korzyściach płynących z bycia uczestnikiem OHP, czyli możliwości skorzystania z bezpłatnych usług specjalistów takich jak: doradca zawodowy, pośrednik pracy i specjalista do spraw rozwoju zawodowego, udziału w szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczestników, a tym samym ułatwienie wkroczenia na rynek pracy; udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Hufiec.

- giełdę pracy - przedsięwzięcie skierowane było do osób pełnoletnich oraz o statusie pracownika młodocianego w wieku 15 - 17 lat, chętnych do podjęcia zatrudnienia. Młodzieży zostały przedstawione oferty zatrudnienia pracy stałej i krótkoterminowej na okres letni (praca w handlu, gastronomi w ośrodkach wypoczynkowych, nadmorskich), praca dla osób niepełnoletnich przy roznoszeniu ulotek. Zainteresowani zostali zapoznani z warunkami pracy i płacy, możliwościami zatrudnienia, zakresem obowiązków oraz oczekiwaniami pracodawcy względem przyszłego pracownika.

Wszystkie osoby, z którymi rozmawiano i przedstawiono ofertę wykazały zainteresowanie i chęć dalszej współpracy, w zależności od możliwości danej placówki lub pracownika.

Kadra HP, CEiPM oraz MBP nie kończy na tym – będą kontynuować działania mające na celu promowanie i rekrutowanie do jednostek OHP jak największej ilości młodych ludzi, a także rozpowszechnienia wiedzy na temat szerokiej oferty instytucji.

Tekst: Monika Wojtasik – Fabiszak, Katarzyna Rybarczyk
Zdjęcia: Katarzyna Rybarczyk, Agnieszka Kotewicz – Wojnowska, Marta Górna