• Page contrast

W Krotoszynie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące naboru uczestników do Hufca Pracy 15-2.

Dnia 14 lipca br., w naradzie udział wzięli: Komendant Hufca - Pan Zbigniew Kurzawa wraz z wychowawcami oraz doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery. Podczas spotkania omówiono aktualny stan rekrutacji na rok szkoleniowy 2022/2023 w jednostce HP 15-2. Ponadto zweryfikowano poprawność złożonych dokumentów, jak również przeanalizowano potrzeby edukacyjne, zawodowe i wychowawcze potencjalnych uczestników OHP. Z kolei doradca zawodowy przedstawił rezultaty przeprowadzonych dotychczas indywidualnych porad z młodzieżą. Konsultacje te mają na celu ocenę zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

- Zespół podsumował dotychczasowe przedsięwzięcia promocyjno – rekrutacyjne oraz zaplanował dalsze działania w tym obszarze – relacjonuje Komendant Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie Pan Zbigniew Kurzawa.

Tekst i Zdjęcia: Patrycja Szyman