• Page contrast

Przysłowie „Jak Cię widzą tak Cię piszą” było tematem spotkania w dniu 11.07.2022 r. uczestników tureckiej jednostki w Powiatowej Bibliotece w Turku.

Prowadząca zajęcia Pani Joanna Chalecka - Kuraszyk – pracownik biblioteki, rozpoczęła je fragmentem książki „Mały książę” autora Antoniego de Saint Exupery, która jak się okazuje jest skierowana nie tylko do dzieci lecz do czytelników w różnym wieku. Najmłodsi odbiorą ją jako lekturę opisującą przygody głównego bohatera, a dorośli jako książkę skłaniającą do przemyśleń i zastanowienia się nad wartościami życia.

Spotkanie urozmaicone było zajęciami warsztatowymi, w których młodzież miała dopasować cechy osobowości do prezentowanych obrazów postaci. Przeprowadzając analizę tego ćwiczenia można było zorientować się, ze ubiór oraz wygląd odgrywa dużą rolę w postrzeganiu ludzi. Osoby atrakcyjne i zadbane wzbudzają w nas zaufanie i sympatię.

Kolejnym ćwiczeniem w jakim młodzież uczestniczyła była komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała. Każdy z uczestników wylosował cechę osobowości i  zaprezentował ją za pomocą, postawy, ruchu, gestu oraz mimiki twarzy. Zabawa ta wzbudziła wśród uczestników wiele radości i zaangażowania.

Przeprowadzone zajęcia były instruktażem dla młodzieży, jaką rolę odgrywa wygląd zewnętrzy oraz mowa ciała zwłaszcza na rozmowie kwalifikacyjnej. Niekorzystny wizerunek często przyćmiewa rzeczywistą wartość człowieka.

Celem przeprowadzonych zajęć było wskazanie młodzieży jak należy dostosować się do sytuacji, jakie spotykamy w życiu oraz jakimi wartościami należy się kierować.

Wygląd zewnętrzny jest ważny lecz nie najważniejszy. Nawiązując do książki „Mały książę” „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Chcąc być dobrze postrzeganym przez innych należy okazać im serce oraz życzliwość. 

Tekst i Zdjęcia: Ewa Jakubowska