• Page contrast

Jak co roku Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie zachęca uczestników oraz dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego do wspólnego spędzania czasu wolnego podczas trwania wakacji. Jest to doskonały pomysł, aby zintegrować uczestników OSiW ze środowiskiem lokalnym. Wakacje letnie są okresem, kiedy dzieci i młodzież mogą odpocząć od nauki przed kolejnym rokiem intensywnej pracy. Ze względu na liczne pokusy nie można pozostawiać ich bez opieki i zajęcia.

W dniach od 06.07.2022 r. do 11.07.2022 r. dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia sportowe, wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy oraz letnie kino poprzedzone warsztatami kulinarnymi, gdzie dzieci wraz z uczestnikami wykonali własnoręcznie zrobioną pizzę, którą mogli zjeść podczas trwania seansu filmowego.

Uczestnicy Akcji Lato podczas trwania zajęć zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wakacji. Tematyka zajęć była następująca:
- bezpieczne poruszanie się po drogach podczas wycieczek pieszych i rowerowych,
- bezpieczne korzystanie z kąpielisk na wodach otwartych,
- umiejętne rozwiązywanie konfliktów – asertywność,
- profilaktyka uzależnień.

Właściwie dobrane formy aktywności i metody pracy z dzieci i młodzieżą pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do zabawy, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku między innymi na świeżym powietrzu.

Tekst: Magdalena Konys
Zdjęcia: Magdalena Konys, Patryk Tomasz, Piotr Doll