• Page contrast

W 2022 roku polski rząd wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Zakłada ona działania mające na celu ułatwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez oboje rodziców.

W nawiązaniu do wprowadzanych zmian Młodzieżowe Centrum Kariery w Kole zorganizowało warsztaty „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych”. Podczas zajęć uczestnicy poznali ideę work-life blance oraz zasady efektywnej organizacji czasu. Przeanalizowali własne zasoby i bariery pod kątem łączenia życia rodzinnego z zawodowym oraz możliwości dzielenia codziennych obowiązków w różnych konfiguracjach rodzinnych. Zapoznani zostali także z przepisami prawa pracy dotyczącymi uprawnień rodzicielskich oraz katalogiem świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

- Tego rodzaju wiedza jest niezwykle potrzebna i pomaga przygotować naszą młodzież do wejścia w kolejny etap życia – podsumowała Janina Karasiak, wychowawca Hufca Pracy 15-12 w Kole.

Tekst: Anna Czerzewska
Zdjęcia: Daria Modelska