• Page contrast

Pod opieką instruktorów z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie 15-4 Pana Krzysztofa Jankowskiego oraz Pana Sławomira Karasińskiego odbyła się wycieczka klas trzecich, kończących naukę w szkole branżowej w zawodzie stolarz, do przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją stolarki budowlanej, czyli między innymi: okien, drzwi i schodów.

Podczas wizyty młodzież miała możliwość poznać charakter pracy w zakładzie oraz obserwować współdziałania pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. Uczestnicy zapoznali się również z parkiem maszynowym oraz zasadami pracy na tych urządzeniach.

— Młodzież wykazała bardzo duże zainteresowanie pracą, jaką wykonuje się w tym zakładzie oraz z technikami pracy ręcznej, którą objaśniali pracownicy tego zakładu – mówi Pan Sławomir Karasiński, Instruktor Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, w zawodzie stolarz.

— Warto wspomnieć, iż pracownicy firmy posiadają duży staż i doświadczenie w zawodzie stolarza. Spore zainteresowanie wzbudziło zapoznanie uczestników z najciekawszymi projektami realizowanymi w przedsiębiorstwie – dodaje Pan Krzysztof Jankowski, Instruktor Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, w zawodzie stolarz.

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie ucieszyli się, iż mieli kolejną okazję spotkać się z potencjalnym, przyszłym pracodawcą.

WUOSIWWNDZS 2Tekst: Sławomir Karasiński
Zdjęcie: Sławomir Karasiński