• Page contrast

O tym, dlaczego nie warto palić papierosów, dowiedzieli się uczestnicy toruńskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania, biorąc udział w ogólnospołecznej akcji edukacyjnej z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu.

Akcja Profilaktyczna pod hasłem „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska”,  zorganizowana została przez Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia i miała na celu podniesienie świadomości  młodzieży na temat negatywnego wpływu palenie papierosów nie tylko na organizm, ale  i środowisko, które nas otacza.

W ramach działań uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji prowadzonych przez  Specjalistę Terapii Uzależnień, dokonać pomiaru ciśnienia krwi, a także pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy.

- Pierwszy raz robiłem taki pomiar, fajna sprawa. Wynik zmobilizował mnie do przemyśleń i zadbania o zdrowie - powiedział Wiktor, który uczestniczył w akcji.

- Otrzymaliśmy materiały informacyjno-edukacyjne, rozdamy je w szkole, aby więcej osób zrozumiało, że nie warto palić – dodali pozostali.

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym była zorganizowana przez TPPU plenerowa wystawa artystyczna, gdzie zaprezentowano prace plastyczne, mobilizujące do życia bez nałogów.  

 

dzien_bez_tytoniu_czerwiec_2
dzien_bez_tytoniu_czerwiec_2
dzien_bez_tytoniu_czerwiec_3
dzien_bez_tytoniu_czerwiec_3