• Page contrast

W dniu 27 maja 2022 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłosiła wyniki konkursu wniosków m.in. wśród złożonych propozycji Projektów Solidarności w rundzie 23 lutego br. W gronie projektów zaakceptowanych do finansowania znalazł się projekt przygotowany przez grupę inicjatywną 5 uczestników z Hufca Pracy w Inowrocławiu.

Młodzież z inowrocławskiego hufca przygotowała projekt o tytule Bezdomni - na pozór inni a tak naprawdę tacy sami, jak my [2022-1-PL01-ESC30-SOL-000068997], a jego realizacja przewidziana jest na 4 miesiące od listopada 2022 - lutego 2023. Młodzież już wcześniej podejmowała działa na rzecz potrzebujących, a Projekt Solidarności pozwala na ich kontynuację. Projekty będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Europejski Korpus Solidarności.

Lista wyników I rundy konkursu wniosków Projektów Solidarności dostępna jest tutaj .