• Page contrast

Majowy czas, słoneczna pogoda, a we włocławskim Hufcu Pracy nie ustają działania rekrutacyjne na przyszły rok szkolny 2022/2023. Młodzież z Włocławka wzięła udział w zorganizowanych przez Hufiec Pracy drzwiach otwartych. Spotkanie cieszyło się niemałym zainteresowaniem!

Wydarzenie otworzyła komendant włocławskiego Hufca Pracy, Monika Konwerska-Ślipko, wprowadzając zebranych w podstawy i zasady funkcjonowania w Ochotniczym Hufcu Pracy. Potencjalni uczestnicy dowiedzieli się o ofercie, jaką proponuje włocławski Hufiec Pracy – koła zainteresowań, konkursy, działalność na rzecz społeczności lokalnej, przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne. Wychowawca Hufca Pracy, Aleksandra Waśniewska podczas prezentacji naszych osiągnieć opowiedziała o wydarzeniach, które odbyły się w ostatnim czasie. Poruszona została także kwestia podejmowania praktycznej nauki zawodu oraz planowania przyszłości i własnej kariery przez pośrednika pracy - Izabelę Krzemińską oraz doradcę zawodowego – Jolantę Wastowską z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku.

Uczestnicy drzwi otwartych z  zaciekawieniem wysłuchali przygotowanego materiału oraz z uwagą obejrzeli prezentację promującą jednostkę. Padło wiele pytań, na które odpowiedzi udzielała kadra wychowawcza oraz pracownicy CEiPM we Włocławku.

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do przyłączenia się do OHP!!!

drzwi_otwarte_Włocławek_3
drzwi_otwarte_Włocławek_3
drzwi_otwarte_Włocławek_4
drzwi_otwarte_Włocławek_4