• Page contrast

Dnia 29 kwietnia 2022r. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy zorganizowało punkt informacyjno – konsultacyjny w ramach programu na rzecz obywateli Ukrainy „KOMPAS edukacyjny - kierujemy zawodowo”.

Podczas piątkowego spotkania specjalista ds. programów CEiPM Bydgoszcz przedstawiła aktualną ofertę Ochotniczych Hufców Pracy dla lokalnej społeczności oraz obywateli Ukrainy. Tematem spotkania była informacja o zbliżających się szkoleniach i spotkaniach dla młodzieży oraz możliwość skonsultowania się ze specjalistami rynku pracy w zakresie podjęcia pracy czy praktyk zawodowych. Dla niezdecydowanych lub poszukujących dalszej ścieżki zawodowej przedstawione były usługi, którymi dysponują doradcy zawodowi. Możliwość wykonania testu predyspozycji zawodowych czy wykonanie kwestionariusza zainteresowań zawodowych, to szansa na wykonywanie praktycznej nauki zawodu wraz z swoimi możliwościami i predyspozycjami. Zainteresowani zostali poinformowani o aktualnych ofertach pracy i usługach w ramach sieci EURES i europejskiego obszaru gospodarczego.

W trakcie spotkania w ramach trwającej rekrutacji informacji na temat przystąpienia do OHP udzielała wychowawczyni bydgoskiego Hufca Pracy. Opowiedziała o korzyściach płynących z bycia uczestnikiem OHP oraz w jaki sposób przystąpić w szeregi Hufca Pracy w Bydgoszczy.

Spotkanie w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu było świetną okazją do spotkania z młodzieżą, rodzicami i opiekunami oraz obywatelami Ukrainy odwiedzających BCOPW.

Czas spędzony w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu to czas spotkań z lokalną społecznością i promocją usług naszej instytucji.

 

spotkanie_informacyjne_bydgoszcz_1
spotkanie_informacyjne_bydgoszcz_1