• Page contrast

„Warto rozmawiać”- z takim przesłaniem rozpoczęliśmy cykl spotkań w ramach edukacji młodzieży.  Korzystając z filmowego pakietu edukacyjnego pt.:  „Rodzice mnie nie rozumieją”, zorganizowaliśmy  zajęcia warsztatowe, w czasie których uczestnicy analizowali wiele aspektów swojego życia.

- Każdy boryka się z sytuacjami trudnymi, konfliktami wynikającymi z innego spojrzenia na życie, co jest wynikiem tzw. konfliktu pokoleń - tak stwierdziła Weronika.

Różnorodne formy i metody pracy przygotowanych zajęć (burza mózgów, dyskusja, analiza) pozwoliły na wyciągnięcie wniosków w zakresie poprawy komunikacji  na linii dorosły–dziecko. Rozważania podczas warsztatów jednoznacznie potwierdziły, iż zachowania asertywne przynoszą wiele korzyści w kontaktach międzyludzkich oraz pozwalają uniknąć wielu zagrożeń.

Istotnym elementem w życiu młodego człowieka jest powszechnie rozumiana wolność, co przyznali Kuba, Kacper i Dominika, uczestnicy spotkania. Analizowano różne pojęcia wolności, uświadamiając młodzieży, że istotnym elementem wspólnego życia jest szanowanie innych ludzi i ich przekonań. 

Uczestnicy warsztatów  przyznali, że w codziennym życiu spotykają się z sytuacjami omawianymi w czasie zajęć, ale nie byli świadomi, iż swoim zachowaniem mogą doprowadzać do konfliktów.

W przygotowaniu jest kolejna odsłona cyklu – agresja wśród nastolatków czy uleganie lansowanym wzorcom zachowań.

Jak uważacie? Czy warto rozmawiać?

 

warto_2
warto_2
warto_3
warto_3