• Page contrast

W mijającym tygodniu odbył się cykl spotkań z uczestnikami OHP w Zespole Edukacyjnym „BLOK”. Doradca zawodowy MCIZ Toruń wraz ze specjalistą ds. rozwoju CEiPM Toruń przeprowadzili zajęcia realizujące ścieżkę wsparcia dla naszej młodzieży.

Podczas spotkań uczestnicy OHP mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi zagadnieniami z zakresu rozwoju zawodowego. Każde zagadnień było dostosowane do etapu edukacyjno-zawodowego danych klas. Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Jednym z tematów poruszanym podczas spotkań przez doradcę zawodowego była kwestia samooceny oraz własnych przekonań i wartości. Młodzi ludzie często bowiem budują samoświadomość na podstawie obowiązujących trendów, przez co nie do końca potrafią w pełni odpowiedzieć na pytania „kim jestem?” i „kim chcę być?”. Uleganie wpływom rówieśników, mediów społecznościowych bardzo często sprawia, że nie wybierają takiej drogi edukacyjno-zawodowej, jaką faktycznie chcieliby obrać. Dlatego też kwestionariusze mogące pomóc uczestnikom OHP dokonać autoanalizy, są tak ważne w procesie rozwoju zawodowego.

Kolejnym aspektem poruszanym przez doradcę zawodowego MCIZ Toruń były zagadnienia z zakresu rynku pracy. Tu klasy trzecie mogły przede wszystkim sprawdzić, co już wiedzą na ten temat, a co jeszcze muszą uzupełnić. Poznali także ćwiczenie z zakresu „case study”, czyli studium przypadku, w którym musieli poradzić sobie z problemem bezrobocia młodych ludzi i wyszukać pomysłów na wyjście z takiej sytuacji. Przy okazji ćwiczenia okazało się, że w młodych ludziach znajdują się duże pokłady kreatywności!

Specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM Toruń przedstawił uczestnikom OHP możliwości i szanse, jakie otwiera przed nimi uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Podkreślał też, jak kluczowe jest stałe podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jeszcze przed pełnym wyjściem na rynek pracy. Specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawił tegoroczną ofertę kursów i szkoleń zawodowych, zachęcając do udziału. Podczas rozmów z młodzieżą wsłuchiwał się także w potrzeby i pomysły na następne potencjalne kursy i szkolenia.

Podążanie ścieżką wsparcia, a tym samym spotkania z młodzieżą są istotnym elementem edukacji. Każde takie zajęcia są szansą na odkrycie swoich nowych możliwości, ukrytego potencjału lub po prostu ugruntowania swojej wiedzy z danego zakresu. Jest to bowiem kolejny krok do rozwoju i to nie tylko rozwoju zawodowego.

POSZ1
POSZ1
POSZ3
POSZ3
POSZ4
POSZ4
POSZ5
POSZ5