• Page contrast

Dnia 23.12.2021 w Hufcu Pracy w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie pośrednika pracy z MCK Mysłakowice z kadrą wychowawczą. Celem spotkania była wymiana doświadczeń. Omówiono i podsumowano zadania, jakie zostały zrealizowane i jakie czekają pośredników pracy i wychowawców w nowym roku. Przedyskutowano nowe narzędzia w pośrednictwie pracy, które można wykorzystywać w pracy z młodzieżą, przenalizowano rynek pracy pod kątem pracodawców, którzy zatrudniają uczestników OHP. Omówiono realizację programów wychowawczych i profilaktycznych oraz konkursów. Również wykorzystano informacje z Elektronicznego Centrum Aktywizacji Zawodowej, dzięki któremu można dowiedzieć się o tym, co dzieje się w innych regionach Polski. Także przedyskutowano organizację w nowym roku przedsięwzięć promujących działalność jednostek. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Na zdjęciu: Kadra HP KG i MCK Mysłakowice

Tekst: Lucjan Danielewicz – pośrednik pracy