• Page contrast

W dniu 19 listopada zakończyły się zajęcia z zakresu przedsiębiorczości pt. „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” zrealizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy.

Zajęcia skierowane były do uczestników Hufca Pracy - uczniów klasy III Szkoły Branżowej I Stopnia oraz uczniów drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Uczniowie kształtowali swoją postawę przedsiębiorczą podczas cyklu zajęć nt. „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”. Podczas zajęć młodzież badała swoje predyspozycje przedsiębiorcze za pomocą „Testu Przedsiębiorczości”. Rozpoznawała i identyfikowała swoje umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Określała plusy i minusy  samozatrudnienia. Uczestnicy zajęć poszukiwali pomysłu na własną firmę wykonują ćwiczenie „Szukam pomysłu na własną firmę”. Młodzież została wyposażona również w wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej tzn. formy działalności gospodarczej, procedury rejestracji firmy, formy opodatkowania oraz zasady tworzenia biznesplanu. Poznali również instytucje wspierające osoby planujące założyć własną firmę oraz źródła pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości miały na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób oraz uświadamianie młodzieży znaczenia przedsiębiorczości na rynku pracy.

przbr2
przbr2