• Page contrast

Lipiec 2021r. w Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy przebiega pod hasłem indywidualnych konsultacji  z doradcą zawodowym.

Doradcy zawodowi Grażyna Moszczyńska i Monika Wiśniewska udzielają młodzieży w wieku 15-25 lat indywidualnych informacji i porad dotyczących wyboru zawodu, szkoły oraz określania predyspozycji zawodowych. Osoby zainteresowane poznają zasady tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, jak również metody aktywnego poszukiwania pracy. Pracownicy MCK zapoznają młodzież z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz możliwościami podejmowania aktywności zawodowej. Poruszany jest także temat bezpiecznej pracy podczas wakacji. Każdy zainteresowany poznaje szczegółowo zasady podejmowania zatrudnienia krótkoterminowego oraz aktualne oferty pracy.

Celem zajęć indywidualnych jest nabycie przez młodych ludzi umiejętności samodzielnego i aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy oraz uzyskanie zatrudnienia krótkoterminowego.