• Page contrast

Dnia 19 lipca 2021r. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Hufiec Pracy  i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy zorganizowali wspólne przedsięwzięcie pn. Promocja oferty edykacyjnej OHP.

Podczas poniedziałkowego spotkania promocyjno – informacyjnego wychowawca 2- 2 Hufca Pracy oraz specjalista ds. programów CEiPM Bydgoszcz przedstawili aktualna ofertę Ochotniczych Hufców Pracy. Wiodącym tematem spotkania była aktualna rekrutacja do naszych hufców oraz ośrodków szkolenia i wychowania.

Wychowawca przedstawiał informacje o korzyściach przystąpienia do Hufca Pracy. Rozmowy dotyczyły również organizacji miejsca praktyk dla uczniów, oraz form spędzania czasu wolnego w przerwach od szkolnych zajęć i praktycznej nauki zawodu. Ponadto podczas rozmów z rodzicami wychowawca omówił kwestie roli wychowawcy OHP w ramach pomocy nastolatkom.

Specjalista ds. programów wyjaśniała tematy związane z rynkiem pracy, pośrednictwem pracy i szkoleniami organizowanymi dla uczestników Hufca oraz dla ich absolwentów. Dla niezdecydowanych lub poszukujących dalszej ścieżki zawodowej były przedstawione usługi, którymi dysponują doradcy zawodowi. Zainteresowani zostali poinformowani o usługach w ramach sieci EURES i europejskiego obszaru gospodarczego.

Spotkanie w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu było dobrą okazją do spotkania z potencjalnymi kandydatami do OHP, ich rodzicami i opiekunami. Czas rekrutacji to czas spotkań z lokalną społecznością i promocją usług naszej instytucji.