W dniu 21 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie zespołu wsparcia uczestników Hufca Pracy w Suwałkach podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/2021. Omówiono realizację obowiązku uczęszczania uczestników na zajęcia praktycznej nauki zawodu w poszczególnych zakładach pracy oraz wyniki uzyskane przez wychowanków. Przeanalizowano dostępność miejsc odbywania nauki zawodu u pracodawców.

Zaobserwowano, że na suwalskim rynku pracy ubywa zakładów pracy w branży budowlanej, gdzie uczniowie mogliby uczyć się zawodu. Wspólnie z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach podjęliśmy działania w celu zapewnienia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla kandydatów do Hufca Pracy w roku szkolnym 2021/2022.

Autor tekstu i zdjęcia: Robert Maciejewski – starszy wychowawca Hufca Pracy w Suwałkach