W białostockiej siedzibie Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku odbywa się kolejne szklenie kadry OHP z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzą w ramach współpracy z PWK OHP ratownicy medyczni pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szkoleniu biorą udział pracownicy różnych zespołów i jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie, w tym kadra kierownicza na czele z Zastępcą Komendanta Głównego OHP Piotrem Modzelewskim, Wojewódzkim Komendantem OHP Beatą Matyskiel oraz Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta Anną Zdanowicz.

pwk szkoleniebhp 11062021 01

Autor tekstu: Elżbieta Dziemianiuk – rzecznik prasowy Podlaskiej WK OHP w Białymstoku
Zdjęcia: Adam Czumiłowicz – Podlaska WK OHP w Białymstoku