Pandemia, obostrzenia w edukacji i poruszaniu się nie tylko za granice kraju, które zatrzymały młodzież w domu na zdalnym nauczaniu, spowodowały, że wyjazdy na 2-tygodniowe staże młodzieży do Niemiec stały się niemożliwe prawie przez rok. W maju 2021 w końcu pojawiło się zielone światło do kontynuacji projektu „Zagraniczne staże zawodowe - młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkań przygotowawczych do wyjazdu na staż do Niemiec (tj. do Gut Vehlitz) koordynatora z uczestnikami projektu w Hufcu Pracy w Kolnie i Łomży położony został szczególny nacisk na kwestie organizacyjne i dot. zasad związanych z reżimem sanitarnym, by zmaksymalizować bezpieczeństwo młodzieży. Młodzież otrzymała odzież ochronną, słowniczki tematyczne w języku niemieckim, drobne artykuły biurowe, kieszonkowe oraz cały pakiet dokumentów do raportowania przebiegu stażu. Spotkanie zostało urozmaicone prezentacją multimedialną z poprzednich wyjazdów na staże. Najważniejszym jest, by udało się zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje oraz efektywnie spędzić 2 tygodnie w innej kulturze mimo konieczności ograniczenia wszelkich kontaktów.

podlaskawk przedwyjazdemdoniemiec 28052021 1  podlaskawk przedwyjazdemdoniemiec 28052021 2

Autor tekstu: Dorota Pikos – koordynator projektu
Zdjęcia: Dominika Januć – Podlaska WK OHP