Uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie, realizujący naukę w Branżowej Szkole I St. w Wojewodzinie przystąpili do corocznego konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”. Etap lokalny odbył się w maju, zaś na początek czerwca zaplanowany jest etap wojewódzki, do którego zostaną wyłonieni najlepsi reprezentanci z jednostek terenowych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poszerzanie wiedzy młodzieży z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, jak również podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych. W każdej grupie wychowawczej przeprowadzono test wiedzy, który oprócz wersji papierowej był dostępny na stronie internetowej guizme.pl, co pozwoliło dotrzeć do większej grupy uczestników. Podjęta tematyka pozwoliła uświadomić młodzieży nie tylko prawa i obowiązki pracownicze, ale także znaczenie przepisów bhp, które przez pracowników młodocianych są często bagatelizowane.

Autor tekstu i zdjęcia : Magdalena Sawicka – komendant Hufca Pracy w Grajewie