Każdy miesiąc w roku kalendarzowym ma daty - dni, które warto znać i pamiętać, choćby na przykład: 18 maja – 1920 r. w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra w Rzymie miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II. W miesiącu maj jest bardzo dużo różnych dni, z którymi wiążemy nasze codzienne życie. Na imieniny zimnej Zośki idziemy 15 maja, a jakie są imiona „zimnych ogrodników”, którzy mają swoje dni od 12 do 14 maja. Kiedy obchodzimy Dzień Bociana? – tego, który jest wpisany w krajobraz naszej Ojczyzny, a stare porzekadło określa go „bocian przynosi dzieci wiosną”. W tym miesiącu pamiętamy o wywieszeniu flag polskich przy urzędach i instytucjach, przy kapliczkach, na balkonach i posesjach, dzień później wspominamy utworzenie pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja. Chrześcijanie przez cały miesiąc gromadzą się przy kapliczkach i odmawiają litanię loretańską oddając pokłon Maryji Matce Bożej, a muzułmanie mają święto Ramadanu.

Dla młodzieży w Hufcu Pracy został przygotowany konkurs wiedzy ogólnej „Co wiesz o miesiącu Maj?” przy wykorzystaniu portalu Quizme.pl. W tej rywalizacji liczyła się wiedza oraz czas rozwiązania testu. Najlepszymi zostali uczestnicy z klasy drugiej BS I St. SWEiRP w Łomży oraz z BS I St. w Jedwabnem: I miejsce – Chludzińska Oliwia, II miejsce – Mroczkowski Marek, III miejsce – Łazarczyk Maria. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

Autor tekstu i zdjęcia: August Mrozowicz – wychowawca Hufca Pracy w Łomży