W Hufcu Pracy w Łomży, w dniu 18 maja, odbyły się kolejne warsztaty plastyczno-techniczne zrealizowane w ramach funkcjonującego koła „Sprawne ręce”. Zamysłem było, aby podczas warsztatów młodzież wykonała prace plastyczne, które zaprezentowane zostaną podczas Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Galeria Talentów Młodzieży OHP”.

„Hufcowi artyści” zastosowali wiele technik plastycznych, a ich wynikiem były przepiękne dzbanki wykonane metodą decoupage oraz aniołki z masy solnej według własnego pomysłu. Na warsztatach powstało również kilka ciekawych obrazów wykonanych techniką dowolną. Ich dzieła niejednokrotnie odzwierciedlały osobowość i charakter samego wykonawcy. Warsztaty były okazją do rozpoznania ukrytych talentów, integracji uczestników jak również uwierzeniem we własne możliwości.

hplomza zajeciaplastyczne 19052021 1  hplomza zajeciaplastyczne 19052021 2  hplomza zajeciaplastyczne 19052021 3

Autor tekstu: Danuta Jankowska, Marzena Pachucka – wychowawcy Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: Anna Dziemiańczuk – Komendant Hufca Pracy w Łomży