Rodzina to podstawowa i najważniejsza jednostka społeczna. Zapewnia wychowanie i opiekę nad dziećmi. Dba o ich rozwój, dobro materialne, zdobycie wykształcenia. Realizuje następujące potrzeby: miłości, ciepła domowego ogniska, bezpieczeństwa, rozwoju i szereg innych. Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie pamiętają o swoich rodzinach. Pod hasłem „Kochamy swoje rodziny” odbyły się, w dniu 14 maja, działania wychowawcze.

Na początku zajęć została przeprowadzona pogadanka o roli rodziny w życiu człowieka. Następnie słuchano piosenek o rodzinie. W dalszej kolejności układano wierszyki i rymowanki na cześć swoich rodzin. Uczestnicy wykonali plakaty tematycznie związane z rolą rodziny we współczesnym świecie. Na koniec umilali sobie czas grą planszową. Na plakatach w głównej mierze wyrażono miłość i przywiązanie do domu rodzinnego. Zajęcia były bardzo interesujące. Pozwoliły aktywnie spędzić czas. Młodzież wyraziła swój stosunek do rodziny w ciekawej formie literackiej i plakatu. Udowodniła szacunek i przywiązanie do ogniska domowego. Kształcona była postawa prorodzinna i prospołeczna.

                 

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie