Rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami to jeden z głównych celów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej młodzieży OHP, którego etap wojewódzki rozstrzygnięto w siedzibie Podlaskiej WK OHP. Działanie doczekało się już 15. edycji i rokrocznie pokazuje, że wiedza z zakresu postępu technologicznego jest nieodłącznie związana z codziennym życiem uczestników. Nierzadko to pomoc przy realizacji pasji – programowania, grafiki, tworzenia muzyki czy krótkich form filmowych.

I miejsce i jednocześnie reprezentowanie Podlaskiej WK w etapie finałowym przypadło Mateuszowi Bączykowi z Hufca Pracy w Zambrowie. Jego praca dotyczyła zaprojektowania i uruchomienia sklepu z telefonami komórkowymi. II miejsce przyznano Andżelice Stachelskiej z Hufca Pracy w Kolnie, która przygotowała prezentację o rodzimym hufcu. Z kolei na III miejscu uplasował się Damian Jambrzycki z Hufca Pracy w Grajewie. Stworzył on optymistyczny film w aplikacji Movavi, nawiązujący do tęsknoty za szkołą, rówieśnikami i czasem sprzed pandemii. Na wszystkich uczestników czekają dyplomy, a na laureatów dodatkowo nagrody rzeczowe.

Autor tekstu: Magdalena Klimuk – st. sp. ds. wychowania, kultury i sportu Podlaskiej WK
Zdjęcie: Kolaż prac laureatów