Na przełomie kwietnia i maja uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku brali udział w konkursie – eliminacjach do X edycji miejskiego konkursu plastyczno-fotograficznego „Nasz czysty Białystok” w tym roku pod hasłem: „My przyrodę szanujemy – śmieci całą rodziną segregujemy” organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku.

Celem konkursu była edukacja ekologiczna, promocja segregowania odpadów, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz uświadomienie młodzieży problemu nadmiernej ilości odpadów. W dniu 14 maja rozstrzygnięty został etap hufcowy. Uczestnicy poprzez swoje prace pokazali ciekawe ujęcie tematu, wykazali się jako ekologiczni fotografowie i plastycy. Najlepsze dzieła młodzieży zostały przekazane na etap miejski do organizatora.

Konkursy o tematyce ekologicznej, warto wspierać, nagłaśniać i zachęcać do udziału młodzież. Prowadzone z tej okazji kampanie podkreślają między innymi jak ważna jest właściwa segregacja odpadów. Recykling zaczyna się bowiem w naszych domach.

hpbialystok dbamyosrodowisko 14052021 2

Autor tekstu: Katarzyna Kruszewska – wychowawca Hufca Pracy w Białymstoku
Autor zdjęć: uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku, Dorota Engman – wychowawca Hufca Pracy w Białymstoku