Konstytucja 3 Maja była pierwszą polską ustawą zasadniczą. Jednocześnie była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną tego typu ustawą. Pamięć naszą, uczucie patriotyzmu, szacunku i przywiązania do symboli narodowych oraz pielęgnowanych przez pokolenia wartości: wolności, solidarności i odpowiedzialności za losy ojczyzny uczniowie wyrazili w pracach wykonanych w ramach Ogólnopolskiego konkursu plastyczno-fotograficznego pt: „Moja Majowa Jutrzenka!” , którego organizatorem jest Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.

Uczestnicy biorący udział w konkursie z chęcią i determinacją podjęli się zadania, czego efektem były estetycznie wykonane prace. Najciekawsze z nich wezmą udział w etapie wojewódzkim. Udział w konkursie miał na celu wzbudzenie zainteresowania młodzieży wydarzeniami historycznymi oraz wzmacnianie miłości do ojczyzny. Niech Święto Narodowe Trzeciego Maja będzie dla nas inspiracją w umacnianiu patriotyzmu i odpowiedzialności za naszą Ojczyznę.

hplomza konkursmojamajowajutrzenka 13052021 1   hplomza konkursmojamajowajutrzenka 13052021 3

Autor tekstu: Danuta Jankowska – młodszy wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: Anna Dziemiańczuk – Komendant Hufca Pracy w Łomży