• Page contrast

W dniu 26 i 29 marca 2021r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu nagrodziło laureatów konkursu „5 KROKÓW DO SUKCESU” .

Konkurs organizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy skierowany był do wszystkich uczestników Hufca Pracy w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do prezentowania swoich umiejętności zawodowych i twórczych, a także zachęcenie do aktywnego udziału w praktykach zawodowych. Konkurs polegał na zrobieniu kolażu, z co najmniej 5 zdjęć pokazujących proces  technologiczny swojej pracy wykonywanej podczas praktyk zawodowych. Dzięki takiej twórczości, młodzież miała okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami oraz zareklamować zakład pracy, w którym odbywają praktyki. Spośród wielu prac nadesłanych przez młodzież Hufca z Inowrocławia i Bydgoszczy komisja wyłoniła 3 najlepsze prace. Inowrocław okazała się bezkonkurencyjny zdobywając wszystkie trzy miejsca na podium.

Konkursy tego typu są doskonałą okazją, aby motywować młodzież do wyrażania samych siebie poprzez  kreatywną twórczość.

1
1
2
2
3
3