#zostańwdomu na Podlasiu

W podlaskich jednostkach OHP podsumowano akcję pn. #zostańwdomu. Zadaniem młodzieży było wykonanie zdjęcia pokazującego, co robi podczas społecznej kwarantanny.

Łącznie do wychowawców napłynęły 232 fotografie, prezentujące uczestników podczas nauki, ćwiczeń, gotowania, fotografowania, zabawy, rysowania, malowania czy wykonywania innych ciekawych aktywności.

Swoim zaangażowaniem w inicjatywę młodzież udowodniła, jaka jest dzielna i odpowiedzialna w tym trudnym dla wszystkich czasie izolacji. Św. Jan Paweł II powiedział: „(…) miłość nie zna granic – rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapomnij o tych, którzy są najdalej”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i ze słowami Ojca Świętego uczestnicy nawoływali poprzez swoje fotografie do pozostania w domu, w trosce o swoich najbliższych – rodziców, dziadków oraz przyjaciół, ale również każdego człowieka.