Znamy Absolwenta Roku OHP 2018

Rozstrzygnięto Ogólnopolski konkurs o tytuł Absolwenta Roku OHP – 2018. Zgodnie z jego regulaminem komisja etapu ogólnopolskiego dokonała analizy zgłoszeń kandydatów przekazanych przez Wojewódzkie Komendy oraz Centra Kształcenia i Wychowania do Komendy Głównej OHP. Brano pod uwagę wyróżniające wyniki i postępy w procesie edukacyjnym, wyróżniającą frekwencję na zajęciach szkolnych oraz na zajęciach praktycznych, uzyskanie dodatkowych umiejętności wzmacniających przygotowanie zawodowe, aktywność w przedsięwzięciach OHP, aktywność w przedsięwzięciach zewnętrznych, wyróżniającą postawę i kulturę osobistą uczestnika, wynik egzaminu oraz uzyskanie zatrudnienia po określonym cyklu kształcenia.

Zdobywcą tytułu Absolwenta Roku OHP 2018 została w kategorii „Gimnazjum” Nikola Szczepaniak, a w kategorii „Nauka zawodu” Agnieszka Mamala.

Komisja konkursowa, z uwagi na wysokie wyniki kandydatów, postanowiła przyznać również: w kategorii „Gimnazjum” – II miejsce Sylwii Widz oraz III – Przemysławowi Kokoszy, a w kategorii „Nauka zawodu” odpowiednio: Patrycji Kiełbani i Michałowi Bokocie.

Do konkursu zgłoszono łącznie 35 kandydatów, w tym 17 do kategorii „Gimnazjum” (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) oraz 18 do kategorii „Nauka zawodu” (zasadnicza szkoła zawodowa/rzemieślnicza nauka zawodu/formy pozaszkolne). Wszystkie zgłoszenia spełniały wymogi kryterialne określone w regulaminie konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego Młodzieży OHP w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu w dniu 26 września br.