Zmiany kadrowe

W dniu 13 lutego 2017 roku Komendant Główny OHP powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta Mazowieckiej WK OHP w Warszawie pana Piotra Modzelewskiego, dotychczasowego zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP w Białymstoku.