Zmiany kadrowe

W dniu 30 września Komendant Główny OHP Marek Surmacz powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu pana Dariusza Medolińskiego.