Zmiany kadrowe

W dniu 5 grudnia 2017 r. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta Wielkopolskiej WK OHP pana Michała Combę. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP powierzył dotychczasowemu zastępcy panu Adamowi Pękarskiemu.