Złączeni muzyką

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK) rozpoczęła się 23 kwietnia 2019 r. wymiana młodzieży w ramach projektu „Złączeni muzyką”, realizowanego wspólnie z Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola z Łotwy, finansowanego z programu Erasmus+.

Młodzież odbyła już szereg zajęć. Nie zabrakło gier i zabaw integracyjnych. Obie grupy przedstawiły prezentacje swoich krajów i miast, a także przeszły trening z zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie zajęcia odbywały się przy akompaniamencie muzycznym.

W programie znalazły się warsztaty plastyczne. Zadaniem uczestników było przeniesienie dźwięków muzyki na kartkę papieru. Wszystko zależało od wyobraźni i inwencji młodzieży.

Kolejne zajęcia, które znalazły się w programie, m.in. warsztaty kulinarne, taneczne, projektanckie, radiowe oraz wieczór karaoke będą odzwierciadlały główny cel projektu – integrację młodych ludzi poprzez muzykę.

Fotograficzne i filmowe relacje są na bieżąco zamieszczane przez młodzież na Facebooku. Na zakończenie odbędzie się festiwal podsumowujący pracowity czas wymiany młodzieżowej.