Zatrudnienie w Kraśniku

W Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelską Wojewódzką Komendą OHP oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie.

Wydarzenie otworzyli Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos, wicestarosta kraśnicki Karol Rychlewski oraz zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Przemysław Jaśkiewicz.

Wśród wystawców oprócz jednostek OHP (Młodzieżowe Centrum Kariery OHP i Hufiec Pracy w Kraśniku) znalazły się instytucje rynku pracy, szkoły, pracodawcy z regionu, służby mundurowe.

Podczas targów można było skorzystać z porad specjalistów rynku pracy, zapoznać się z ofertami pracy przygotowanymi przez wystawców oraz uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia finansowego na uruchomienie własnego biznesu.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP promowało usługi z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, a Hufiec Pracy w Kraśniku przedstawił ofertę kształcenia zawodowego młodzieży. Doradca zawodowy i pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery przeprowadzili spotkanie na temat dokumentów aplikacyjnych.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta kraśnicki Andrzej Rolla.