Zanim spróbujesz

To nazwa programu profilaktycznego realizowanego w Hufcu Pracy w Myślenicach (Małopolska WK), w ramach którego pierwsze spotkanie uczestników odbyło się 7 września.

Program ten ma nie tylko pomóc wszystkim nauczyć się właściwych nawyków żywieniowych, postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia, ale także prowadzić do zapobiegania używania substancji psychoaktywnych.

W trakcie cyklicznych zajęć uczestnicy poznają efektywne sposoby radzenia sobie z autoagresją i nauczą się asertywności. W październiku odbędzie się prelekcja przedstawiciela Straży Miejskiej na temat aktualnych zagrożeń, w trakcie której uczestnicy uzyskają informacje o środkach uzależniających oraz skali ich występowania na terenie gminy. Dzięki realizacji programu młodzież nauczy się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, pozna skutki zażywania substancji psychoaktywnych, a także alternatywne sposoby zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.