Zakończenie kursu

2. września w 11-5 Hufcu Pracy w Lęborku zakończył się kurs w zawodzie spawacza metodą TIG 141. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” skierowany jest do osób w wieku od 18 do 24 lat, które nie pracują, nie chodzą do szkoły i nie odbywają praktyk, lub znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Plan kursu w zawodzie spawacza metodą TIG 14 obejmował zajęcia teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy, zapoznali się także z budową oraz sposobem użytkowania urządzeń spawalniczych typu TIG, w tym technik spawania stali nierdzewnych i ich stopów.

Podczas zajęciach praktycznych, uczestnicy kursu uczyli się spawania teowego: w pionie, w poziomie, nabocznego, okapowego oraz teowego narożnego. Następnie, ich umiejętności zostały ocenione przez komisję egzaminacyjną, która wydała pozytywną opinię, przyznając wszystkim zaświadczenia i certyfikaty ukończonych kursów. Ostatnim etapem projektu, będą staże zawodowe w wybranych przez siebie zakładach pracy.