Zagwarantowali sobie sukces

Podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Pasłęka i Środowiskowego Hufca Pracy z Elbląga (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęli kluczowy etap projektu „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu”, jakim jest trzytygodniowy staż zawodowy w hiszpańskiej Sewilli.

Praktyki zawodowe realizowane w hiszpańskich warsztatach samochodowych, cukierniach i sklepach pozwolą młodym ludziom na ugruntowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas dotychczasowego kształcenia. Równie znaczące jest poznanie organizacji pracy właściwej dla swojego zawodu w innej części Europy. Praca pod kierunkiem hiszpańskich pracodawców pozwoli młodzieży na poznanie zagranicznych standardów pracy w wymiarze technologicznym i jakościowym, nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy oraz języka branżowego. Co ważne, komunikację z pracodawcami i personelem ułatwia ukończony w kraju kurs języka hiszpańskiego. Współpraca z obcojęzycznym zespołem oraz dodatkowe zajęcia konwersacyjne z native speakerem z pewnością przyczynią się do dalszego doskonalenia umiejętności językowych. Podczas pobytu w Andaluzji, oprócz nauki, młodzież zdobędzie bezcenne doświadczenia powstałe w wyniku codziennego obcowania z odmienną, hiszpańską kulturą. W jej zrozumieniu i poznaniu pomogą planowane aktywności kulturowe, jak wieczór tapas, warsztaty flamenco czy wycieczka na Gibraltar.

Pobyt młodzieży OHP w innej części Europy został zorganizowany przez instytucje partnerskie: Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie, organizację pośredniczącą – euroMind oraz hiszpańskich pracodawców. Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udział w projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny – młodzież ma opłacone zajęcia przygotowawcze, podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, ubezpieczenie, a także otrzymuje kieszonkowe na własne wydatki.