Z wizytą u stażystów

Kadra OHP odwiedziła uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu (Podkarpacka WK) odbywających staże u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawcy, fakturzysty, kelnera i barmana.

Podczas tego etapu projektu młodzi ludzie nabędą i udoskonalą praktyczne umiejętności oraz poszerzą wiedzę zdobytą podczas kursu zawodowego. Staż daje możliwość poznania typowych zadań i obowiązków na stanowiskach pracy, zdobycia doświadczenia oraz wzmocnienia kompetencji zawodowych, a także podniesienia poczucia własnej wartości. Po zakończeniu ostatniego już etapu projektu młodzież uzyska stosowne zaświadczenia.

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych