Wystawa prac laureatów

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się 19 maja 2020 r. oficjalne otwarcie wystawy prac laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II” zorganizowanego przez Komendę Główną OHP, Małopolską Wojewódzką Komendę OHP oraz Hufiec Pracy w Wadowicach.

Wystawa wpisała się w obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II. Jej uroczystego otwarcia dokonali Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek. Wojewoda wyraził zadowolenie, że po raz kolejny może gościć prace laureatów konkursu. Z kolei Wojewódzki Komendant OHP podziękował panu Wojewodzie za objęcie patronatu nad konkursem oraz umożliwienie ekspozycji prac w Urzędzie Wojewódzkim.

Udział w przedsięwzięciu był dla młodzieży okazją do przypomnienia sobie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jan Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Nadesłane przez młodych artystów prace przedstawiały ich własną wizję i interpretację świętości. Efektem przemyśleń młodych ludzi są różne formy artystycznej wypowiedzi. Ekspozycja przedstawia prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna (Laureaci konkursu).