Wystawa prac

10 czerwca 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prac laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” zorganizowanego przez Komendę Główną OHP oraz Małopolską WK.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, wicewojewoda Zbigniew Starzec, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz jego zastępca Bożena Rążewska.

Celem tegorocznego przedsięwzięcia było pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw młodych ludzi na podstawie nauki św. Jana Pawła II oraz zaznajomienie z sytuacją historyczną pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski. Efektem przemyśleń młodych ludzi są różne formy artystycznej wypowiedzi. Ekspozycja przedstawia prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wyraził radość, że może po raz kolejny gościć prace laureatów konkursu, zaś Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek podziękował Wojewodzie za objecie patronatem Konkursu Papieskiego oraz umożliwienie ekspozycji prac w Urzędzie Wojewódzkim.

Wśród obecnych podczas otwarcia wystawy byli także reporterzy telewizji TVP3 Kraków.