Wystawa pokonkursowa

Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek oraz dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Tomasz Stelmach (na zdjęciu u góry) otworzyli 21 sierpnia wystawę prac laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pn. „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża, który został zorganizowany przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP przy współpracy Komendy Głównej OHP.

Głównym celem konkursu było uczczenie przypadającej w tym roku czterdziestej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, ale także całego jego pontyfikatu. Udział w konkursie był dla młodzieży okazją do przypomnienia ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Św. Jan Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy.

Na wystawie, która potrwa w tarnowskiej Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 14 września, znajdują się prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.