Wykwalifikowani brukarze

Służba Więzienna sw.gov.pl, 30.08.2016


W dniu 11 sierpnia 2016 r. w Zakładzie Karnym w Oleśnicy zakończono pierwszą edycję kursu zawodowego dla skazanych o profilu Brukarz.

Szkoleniem kursowym objęto 12 skazanych, którzy nabyli umiejętności teoretyczno-praktyczne z zakresu prac brukarskich. Współorganizatorem kursu była instytucja szkoleniowa Principis. Kurs był poprzedzony zajęciami z aktywizacji zawodowej i doradztwa zawodowego, które w ramach porozumienia tutejszego zakładu karnego z Centrum Edukacji i Kariery OHP prowadził doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Planowania Kariery OHP w Oleśnicy.

Kurs finansowany był z przyznanych  środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2016 r. Z uwagi na duże zainteresowanie skazanych, w październiku planowana jest kolejna edycja kursu.

Autor: mjr Wioleta Balińska